Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Hair by Suhr samt Capelli di Suhr cvr.nr 21638595

Som følge af din aftale med salonen /klinikken Gældende for Hair by Suhr samt Capelli di Suhr accepterer du denne privatlivspolitik.

 1. Generelt
  Gennem din aftale med salonen/klinikken gældende for Hair by Suhr samt Capelli di Suhr indsamles der personoplysninger om dig.
  Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU`s Databeskyttelses forordning som får virkning i Danmark fra 25  maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet “gældende lovgivning”). Nedenfor kan du læse om de informationer , der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.
 2. Person oplysninger.
  Hvad er person oplysninger?
  Salonen/klinikken gældende for Hair by Suhr samt Capelli di Suhr beder om dine almindelige kontakt oplysninger, når du bestiller tid til behandling . Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os. De personoplysninger som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores it- system og/ shoopbook- eller i et fysisk register.
  Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
  Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med salonen/klinikken gældende for Hair by Suhr samt Capelli di Suhr består.
  Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler og behandlinger.
  Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
  Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret  i salonen/klinikken gældende for Hai by Suhr samt Capelli di Suhr.
  Ved ophør som kunde i salonen/klinikken gældende for Hair by Suhr samt Capelli di  Suhr vil dine person oplysninger blive  opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.
  Hvad bruger vi personoplysninger til?
  De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kunde administration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med salonen/klinikken gældende for Hair by Suhr samt Capelli di Suhr.

  Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til trejdepart  Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for,
  at salonen/klinikken gældende for Hair by Suhr samt Capelli di Suhr ( eller trejdemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre
  hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader vi videregivelse af personoplysninger.

  Retten til indsigt i dine personoplysninger.
  Du har som kunde hos salonen/klinikken ret til at få Salonen/klinikkens gældende for Hair by Suhr samt Capelli di Suhr bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til salonen/klinikken gældende for Hair by Suhr samt Capelli di Suhr. Du er desuden berretiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

  Retten til berigtigelse af dine personoplysninger.
  Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af salonen/klinikken  gældende for Hair by Suhr samt Capelli di Suhr uden unødig forsinkelse.

  Retten til sletning af dine personoplysninger.
  Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af salonen/klinikken gældende for Hair by Suhr samt Capelli di Suhr uden unødig forsinkelse, hvis salonen /klinikken gældende for Hair by Suhr samt Capelli di Suhr ikke forsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt salonen/klinikken gældende for Hair by Suhr samt Capelli di Suhr i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve at dine personoplysninger slettes.

  Beskyttelse af personoplysninger
  Ifølge gældende  lovgivning skal din personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i salonen/klinikkens gældende for Hair by Suhr samt Capelli di Suhr  IT -system eller fysisk aflåst skab.

  Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

  Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger.
  Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ” sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

 3. . Kontakt.
  Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos salonen / klinikken gældende for   Hair by Suhr samt  Capelli di Suhr, skal du rette henvendelse til Hair by Suhr / Capelli di Suhr på e-mail hairbysuhr@mail.dk
  Er der registreret forkert data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.
  Hvis du ønsker at klage over salonen /klinikkens, gældende for Hair by Suhr samt Capelli di Suhr behandling af din personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet.
  Salon/klinik Hair by Suhr samt Capelli di Suhr revideret d. 25-05-2019
  Næste revision: 25-05-2020